Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 71 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
635 คน
11032 คน
65735 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 หมวดบริการซ่อมบำรุง
• ซ่อมบำรุงรักษาอาคารต่างๆ เช่น พื้น ฝาผนัง ฝ้าเพดาน ตลอดจนประตู หน้าต่าง และอื่นๆ
• งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เช่น  เดินสายไฟฟ้า  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  ระบบกำลังไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
• วางแผนการให้บริการประจำวัน  และการสำรวจระบบไฟฟ้า และระบบประปา
• การให้บริการไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับห้องเรียน  ห้องบรรยาย
• งานซ่อมบำรุงระบบประปา  เครื่องสุขภัณฑ์  เช่น เดินท่อน้ำ  ซ่อมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์  อ่างน้ำ ดูแลและซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่ใช้ภายในคณะฯ
• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ซ่อมงานไม้และโลหะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง โครงเหล็กโต๊ะ ชั้นวางของส่วนที่ชำรุดและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397