รายงานการขอใช้รถ

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 85038.45.-16.00อาคาร 50 ปี รับ-ส่ง ผู้ตรวจสอบภายใน (คันใหม่)ส่งคณบดีประชุม ณ อาคาร 50 ปีด้วย7.00-16.30.รับวิทยากร ซอย .มัยลาภ (จรรยา จัตตานนท์)12.00-16.30สำนักงานส.ส.ส.(ดร.รัตติกรณ์ฯ)6.00-9.30 ซอยประชาสงเคราะห์2(อัญชนาฯ)
8.00-18.00 น. โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค(อ.สรียาฯ)8.00-18.00 น.โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค(อ.สรียาฯ)
17.00-23.00กรมยุทธฯ(หัวหน้าสำนักงาน
6.00-19.00 จังหวัดเพชรบุรี(20)อรพรรณฯ6.00-19.00 จังหวัดเพชรบุรี(เอกชัยฯ)206.00-19.00จ.เพชรบุรี(เอกชัยฯ)2015.00-19.00สำนักกฏหมายILCTสาธร
(อ.สรียาฯ)9คน
พบ 644013.15-14.30สำนักหอสมุดมก.(ศิวิไลฯ)13.00-13.30 รงแรมมารวย  (น.ส.กมลนิตย์)13.30-17.00 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7(อ.สรียาฯ)17.00-23.00กรมยุทธฯ(หัวหน้าสำนักงาน)9.00-12.00คลอง4 ลำลูกกา(คุณสรศักดิ์ฯ)14.00-20.00ILCT สาธร(อ.สรียาฯ)
ฮล 66789.00-16.30วิทยาเขตกำแพงแสน(ผศ.ดร.วิเชียรฯ)7.00-8.30 อาคาร 50 ปีรองฯ ผู้ช่วยฯ บุคลากร6.30-18.00โรงแรมเบย์วินโดว์ฯชะอำ 4(นิภาพรฯ)6.30-18.00โรงแรมเบย์วินโดว์ฯ ชะอำ 4(นิถาพรฯ)6.30-18.00โรงแรมเบย์วินโดว์ฯ ชะอำ 4(นิภาพรฯ)9.00-10.00,13.00-14.00อาคาร50ปี (คณบดี)10.30-14.00ร้านอาหารโพลาโพล่า ข้างร.พ.วิภาวดี(รศ.ดร.วัชรินทร์ฯ)11คน8.00-8.30Ku.Home(อ.ชมชิดฯ)รับวิทยากร38.00-8.30Ku.Home (อ.ชมชิดฯ)รับวิทยากร313.00-16.00 อาคาร 50 ปี(คณบดี)
17.00-23.00 กรมยุทธฯ(หัวหน้าสำนักงาน)
9.15-12.00อาคาร50ปี(ผช.ฝ่ายสื่อสาร)9.50อาคาร50ปี(ว่าที่ร.ต.เกษมฯแทนคณบดี)
10.00-12.00อาคาร50ปี18คน(ยุวดีฯ)
13.00-16.30อาคาร 50 ปี(คณบดี)7.00-8.00สำนักบริการคอมพิวเตอร์(ผศ.ศาสตรินทร์ฯ)
9.00 - 11.30รับ-ส่งบุคลากรจาก มศว.ประสานมิตร
13.00-16.30 อาคาร50 ปี (คณบดี)
กอล์ฟ13.15 อาคาร 50 ปี (ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ฯ)กานชนกฯ พขร.6.45-7.00ขนของ(ปัญญา) 9.40-อาคาร 50 ปี (เกษมฯ)

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

อย 85037.00-10.00อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 10 คน
นำรถไปตรวจสภาพ10.45-12.00โรงแรมดุสิตเพลสอยู่ในม.สวนดุสิต (รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ฯ)2คน
พบ 644014.00 ร้านดอกไม้(สุวิมลฯ)นำรถไปตรวจสภาพ
6.00-9.00 สนามบินสุวรรณภุมิ
13.30-17.00ช่อง 7 อ.สรียาฯ
9.30-12.00ราบ11 (สุวิมลฯ)16.00-21.00 วัดห้วยจรเข้ นครปฐม(หัวหน้าสำนักงาน)7.30-14.00ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์(อ.สรียาฯ)10.00-15.00 วัดห้วยจรเข้(อาคารฯ)9.30-14.00 สะพานใหม่(สุวิมลฯ)
ฮล 66788.30-10.00หอประชุมใหญ่มก.(ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ)
12.00-16.30สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซอยงามดูพลี(รศ.ดร.รัตติกรณ์ฯ)
7.00-10.00อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 10 คน7.00-9.00 คณะประมง(ผศ.ดร.วิเชียรฯ)9.45-12.00คณะวนศาสตร์(คณบดี)
13.00-16.30อาคาร 50 ปี คณบดี
15.00-20.00สำนักกฏหมายสากล สาธร10 คน(อ.สรียาฯ)12.30-19.00 สนามบินดอนเมืองและจุฬาฯ(อ.สรียาฯ)7.00-20.00สำนักกฏหมายILCT สาธร(อ.สรียาฯ)9คน7.00-20.00สำนักงานกฏหมายILCTสาธร(อ.สรียาฯ)9คน9.45 อาคาร50ปี(คณบดี)
13.00-16.30 อาคาร 50 ปี (คณบดี)
16.00-21.00 วัดห้วยจรเข้ นครปฐม(หัวหน้าสำนักงาน)13.00-16.30 อาคาร50 ปี (คณบดี)10.00-15.00วัดห้วยจรเข้(อาคารฯ)7.00-13.00 รับ-ส่งวิทยากร(หัวหน้าสำนักงาน)13.00-16.30 อาคาร 50 ปี(คณบดี)
กอล์ฟ13.30-14.30 อาคาร50ปี (ว่าที่ ร.ต.เกษม)10.30-12.00ธ.ทหารไทย(รองฯฝ่ายวิจัย) 

 

ายงานการขอใช้รถประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 850310.00-16.30ปากคลองตลาด (ทวิกาฯ)6.00-16.30 สำรองงานวันสถาปนาคณะฯ
พบ 6440
ฮล 6678
7.00-16.30 สำรองเตรียมงานวันสถาปนาคณะฯ6.00-16.30สำรองงานวันสถาปนาคณะฯ
กอล์ฟ 

 

ายงานการขอใช้รถประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ