รายงานการขอใช้รถ

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
09.30-12.00อาคาร50ปี2คน(มยุลดาฯ)12.00 - 17.00 ราชบัณฑิตยสถาน (รองวิเทศฯ)
รัชดา (รัฐศาสตร์)
10.30-15.00
(ดวงฤดี)
8.00
มธ.ท่าพระจันทร์
(อ.เรวัติ/ภ.ประวัติฯ)

9.00-14.00
เยี่ยม หน.หน่วยอาคาร
(วรรณโชค)
พบ 6440
13.30-15.00
รพ.จุฬาภรณ์
(ปณิตชา)
09.00 - 11.00ศาลอาญารัชดา (อ.สรียาฯ)

14.00-15.00
สำนักหอสมุด (ศิวิไล)
12.00-16.00
โรงเรียนรักษาความปลอดภัยเกียกกายจันทร์
(ผศ.ศาสตรินทร์)

9.00-12.00
คลอง4 
(สรศักดิ์)


ฮล 6678
13.00 - 16.30อาคาร50 ปี(คณบดี)13.00 - 16.30 อาคาร 50 ปี(คณบดี)

08.30 - 16.30 สำรองผู้บริหารปะชุมด่วน
13.00-16.30อาคาร50ปี(คณบดี)
......
17.00-21.00
สโมสรนอร์ทปาร์ค
(คณบดี)
7.30-13.00
กระทรวงต่างประเทศ
(รองฯ วิชาการ)
.....
14.00-15.00
เสนานิเวศ
(รองฯวิเทศฯ)

09.30-11.00
อาคาร 50 ปี (คณบดี)
13.00 - 16.30อาคาร 50 ปี(คณบดี)
.....
9.30-12.00
คลอง4 
(สรศักดิ์)
9.00-12.00
เยี่ยม หน.หน่วยอาคารฯ
(คณบดี)
8.30-10.30
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
(ผู้แทนคณะฯ)
13.00 - 16.30 อาคาร 50ปี(คณบดี)
6.00-10.00
รับวิทยากร งานประชุมวิชาการซ.เอกมัย 22
(อัญชนา)
........
18.00-21.00
ประชุมที่
โรงแรมรามาการ์เด้น
(รองฯวิเทศฯ

กอล์ฟ
8.00-12.00
อาคารจักรพันธ์ฯ
(คณบดี)
12.50-15.15
อาคาร 50 ปี
(ผศ.ดร.ถวัลย์)
 13.00-15.00
สำนักบริการวิชาการ
(รองฯวิจัยฯ)

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

อย 8503
8.30-12.30
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
(อ.นฤมล) 
6.45
วางพวงมาลา
สามบูรพาจารย์
(ผู้แทนคณะฯ)
อนุมัติคนขับ-นายโชคชัย
 จ.นครนายก (2วัน)
(ภ.รัฐศาสตร์ฯ /ดวงฤดี)

13.45-16.00
อาคาร 50 ปี
(นิภาพร)
พบ 6440
14.00-16.00
ร้านดอกไม้  (รับพวงมาลา)
(สุวิมล)
10.30-13.30
คลอง2
(อัครวินทร์)

11.00-14.00
สถานีรถไฟหัวลำโพง
--จองตัวให้นิสิตไปดูงาน
(อ.เศรษฐบุตร)
10.00-11.00
สำนักหอสมุด
(ศิวิไล)
พขร.โชคชัย ลาหยุด
14-16
พขร.โชคชัย ลาหยุด
14-16
พขร.โชคชัย ลาหยุด
14-16

9.00-12.00
สะพานใหม่
(สุวิมล)
12.00-16.00
โลตัส สะพานใหม่--ซื้อของถวายสังฆทานงานคณะฯ
(ภคนันท์)
ฮล 6678
9.00
อาคาร 50 ปี
(คณบดี)
........
17.30-21.00
ประชุมที่
โรงแรมรามาการ์เด้น
(รองฯวิเทศฯ

6.45
วางพวงมาลา
สามบูรพาจารย์
(ผู้แทนคณะฯ)
........
13.30-16.00
คลอง 2 
(ภคนันท์)
อนุมัติคนขับ-นายมานพ
ไจ.นครนายก (2วัน)
(ภ.รัฐศาสตร์ฯ /ดวงฤดี)


04.30-05.30
สนามดอนเมือง
(คณบดี)


12.00
สนามบินดินเมือง
ไปรับคณบดี
(คณบดี)
11.00-17.00
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-นวมินทร์
(ปัญญา)
15.00-20.00
สำนักกฎหมาย ILCT -สาธร
(อ.สรียา)
17.30-20.00
สนามบินสุวรรณภูมิ-รับผู้ตัดสินการแข่งขันว่าความระหว่างประเทศ
(อ.สรียา)
15.30-18.00
สนามบินสุวรรณภูมิ-รับผู้ตัดสินการแข่งขันว่าความระหว่างประเทศ
(อ.สรียา)
6.30-20.00
อาคารสาธรซิตี้-จัดแข่งขันว่าความระหว่างประเทศ
(อ.สรียา)
7.00-20.00
สนามบินสุวรรณภูมิ-รับผู้ตัดสินการแข่งขันว่าความระหว่างประเทศ
(อ.สรียา)
13.00-16.00
อาคาร 50 ปี
(คณบดี)
14.00
ค.สัตวแพทยฯ มก.
--โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
(คณบดี)
9.30-12.00
สาธร--งานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
(สุภาพร) 
*ขออนุมัติคนขับเพิ่มเพื่อขับรถ ป.ตรี 1 คน

8.00-16.30
อาคาร 50 ปี
(อำไพพงษ์)
กอล์ฟ
9.00-17.00
อาคาร 50 ปี
(รองฯวิเทศฯ)

8.30
วางพวงมาลา-นายกานชนก
คณะประมง
(ผู้แทนคณะฯ)
11.00-15.30
อาคาร 50 ปี
(ชิษณุพงศ์)
9.15
อาคาร 50 ปี 
--ประชุมแทนคณบดี
(มยุลดา)
 

 

ายงานการขอใช้รถประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
9.00-13.00
ปากคลองตลาด
--ซื้อดอกไม้งานสถาปนาคณะฯ
(สุภาพร)
พบ 6440
ฮล 6678
05.00-07.00
วัดชลประทานฯ
รับ-ส่งพระ 9 รูป
(งานวันสถาปนาคณะฯ)
(สุภาพร)

กอล์ฟ 

 

ายงานการขอใช้รถประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
10.00-15.00
รอยัล พารากอน ฮอลล์
-มหกรรมอุดมศึกษา 2018
(รองฯวิชาการ)
12.00-17.00 (คันที่2)
มิวเซียมสยาม-นิสิตญี่ปุ่น
(ผศ.พวงทิพย์)
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ 

 

รายงานการขอใช้รถประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

รถ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

อย 8503
พบ 6440
ฮล 6678
กอล์ฟ