Main Menu
หมวดงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 73 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
976 คน
2813 คน
23983 คน
เริ่มเมื่อ 2017-02-11

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายวินัย  เดชศิริ

นายอิศเรศ  ศิริธรรม

นายอนุทิน  นุขุนทด

   
   

นายวิฑูรย์  คนคล่อง

 

นายบงกช  นิ่มบุตร

เปิดน้ำแต่พอใช้ เปิดไฟแต่พอดี รวมพลังสามัคคี ประหยัดพลังงาน                                                                                                                                                                                           

ปรับปรุงโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/195 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 09-9662-6397